Pampers hållbarhet – älska låga koldioxidutsläpp

Vi tror att vi tillsammans gör barns värld bättre, inte bara för barns lyckliga och hälsosamma utveckling idag, utan även för den värld de kommer att växa upp i imorgon. Miljömedvetna föräldrar tänker bortom nästa blöjbyte och överväger det totala miljöavtrycket från de produkter de använder.  

Därför är vi på Pampers fast beslutna att bidra till handlingsplanen för klimatomställningen som en del av vårt företags ambition om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2040

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner13 605x380

Vetenskapsberad metod

Vi använder en vetenskapsbaserad metod med livscykelanalyser (LCA) för att förstå var våra produkters miljöpåverkan kommer från, så att vi kan identifiera meningsfulla sätt att minska våra produkters koldioxidavtryck.  

Vi utvärderar våra ingredienser, våra leverantörer och vårt produktionssätt på ett holistiskt sätt. 

 Enligt UK LCA 20051 kommer det huvudsakliga koldioxidavtrycket hos engångsblöjor från inköp och produktion av råmaterial. 

Vi har därför under årens lopp arbetat med att förbättra utformningen av våra blöjor genom att gå över till effektivare material, samtidigt som vi har minskat vikten och medvetet valt de material vi använder.  

Idag krävs till exempel upp till 20 kg mindre blöjmaterial för att täcka behoven hos ett genomsnittligt barn jämfört med för 6 år sedan2 i Europa. Det innebär mycket mindre blöjmaterial, vilket motsvarar 750 blöjor mindre under ett barns blöjliv. Vi arbetar också med materialval för våra produkter. 100 % av vår massa kommer från ansvarsfulla källor i Europa. I Västeuropa är 100 % av vår pappersmassa för blöjor certifierad av FSC och andra kontrollerade källor.  

1026 42 Pampers FR BAOL Articles NOV22 Banner14 605x380

Och vi snabbar även på vår resa med plastfria tvättservetter med Harmonie Wipes, som är tillverkade av 100 % växtbaserade fibrer. 

 Vi arbetar även för att minska vårt koldioxidavtryck i alla våra tillverkningsverksamheter. Till exempel tillverkas våra blöjor i Europa av 100 % förnybar el3. Vi har också minskat våra utsläpp av växthusgaser med över 90 % i hela Europa4.   

Som en del av vårt pågående arbete arbetar vi aktivt med våra leverantörer över hela världen så att vi kan minska vårt koldioxidavtryck. Tillsammans har vi uppskattningsvis minskat växthusgasutsläppen från vår materialproduktion med en miljon ton mellan 2015 och 2020.  Det är en minskning av vårt fotavtryck som motsvarar utsläppen från 215 000 genomsnittliga bensindrivna familjebilar6 på ett år!  

Tillsammans kan vi göra barns värld bättre. 

(1) Livscykelanalys av blöjor för engångsbruk och flergångsbruk i Storbritannien: Aumónier and Collins and Garret (2005). Inköp och produktion av råmaterial står för 63 % av det totala koldioxidavtrycket från en engångsblöja.

(2) Jämförelse baserad på viktminskning av Pampers Baby Dry mellan 2015 och 2020 för genomsnittligt antal blöjor som krävs för att täcka ett barns behov från födseln tills barnet är pottränat 

(3) Certifikat för förnybar energi från vindkraftspark

(4) Sedan 2007 

(5) Uppskattning baserad på minskning av växthusgasutsläppsintensiteten och leverantörens rapport.  

(6) En genomsnittlig personbil släpper ut cirka 4,6 ton koldioxid per år. Denna siffra har hämtats från www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle#typical-passenger 

Evästesuostumus