Hållbarhet hos Pampers!

Vi tror att vi tillsammans gör barns värld bättre. Vi har värnat om barns lyckliga, hälsosamma utveckling i över 50 år och har levererat säkra, högkvalitativa produkter som miljontals föräldrar, vårdnadshavare, vårdpersonal och samhällen förlitar sig på varje dag. 

Och vi vet att många oroar sig för hur engångsblöjor och tvättservetter ska passa in i en hållbar livsstil. Miljömedvetna föräldrar tänker bortom nästa blöjbyte och överväger sitt totala miljöavtryck. 

FÖRÄLDRAR OCH BARN MED JORD I HÄNDERNA

Pampers resa

På Pampers delar vi övertygelsen att föräldrar inte ska behöva välja mellan vad som är bra för deras barn och vad som är bra för planeten. Vi är fast beslutna att bidra till en minskad belastning på miljön samtidigt som vi gör barnets värld till en bättre plats. Men vi kan inte göra det på egen hand – det är därför vi antar världsomspännande utmaningar med vetenskap, innovation och partnerskap, allt inspirerat av den kärlek som föräldrar har till sina barn. 

Vi är på en resa för att lära oss hur vi kan minska koldioxidutsläpp, generera mindre avfall och skapa en ljusare framtid för alla barn och vår planet. Vi sätter upp globala mål som vi kallar Big Acts of Love och som återspeglar våra ambitioner för 2030.  

VINDTURBIN PÅ ETT FÄLT

Våra ambitioner för 2030

Vårt mål är att ge alla barn en säker, hälsosam och lycklig start i livet. 

Huvudmål: Fortsätta att garantera säkra, högkvalitativa produkter och öka transparensen för ingredienser samtidigt som man säkerställer tillförlitliga prestanda.  


  • Älska för tidigt födda barn 

Hjälpa för tidigt födda barn att få bästa möjliga start i livet genom att stödja1 dem, deras föräldrar och experter på neonatalvård. 

  • Älska blöjor för alla 

Stötta behövande genom att fortsätta blöjdonationer till familjer som lever i fattigdom eller drabbas av katastrofer. 

  • Älska jämlikhet och inkludering 

Främja mångfaldig, jämlik och inkluderande representation av barn, föräldrar och vårdgivare i vår kommunikation. Öka tillgängligheten genom design i våra produkter, webbplatser, appar och annonser. 

(1) Du kan läsa mer om vårt Preemie-program på våra webbplatser. 

(2) Scope 1- och 2-mål från baslinjen för 2010, Scope 3-mål från baslinjen för 2020. Våra Scope 3-mål för 2030, som har lämnats in till SBTI för godkännande, är följande:  

Minska utsläppen i leveranskedjan från prioriterade kategorier med 40 % per produktionsenhet senast 2030. P&G:s prioriterade kategorier står för över 90 % av P&G:s utsläpp i leveranskedjan. Minska den globala utsläppsintensiteten för färdiga produkter uppströms med 50 % senast 2030.  

(3) Baslinjen är 2017. 

(4) Där vi enligt vetenskapliga belägg kan minska våra produkters miljöpåverkan mest.

(5) Där det finns anläggningar. 

Evästesuostumus