Hyvän lastenvahdin löytäminen

Perusta muiden pienten lasten äitien kanssa äitirinki, joka auttaa toisiaan. Kun autat toisia, saat apua itsekin. Lisäksi tiedät, että lapsesi on luotettavissa käsissä, kun olet itse asioilla.

Näin järjestelmä toimii:

  • Kun äitiringin jäsenet hoitavat toisten lapsia, heille kertyy pisteitä.

  • Pisteillä voi "ostaa" hoitoaikaa muilta ringin äideiltä.

Tällainen äitirinki on kullanarvoinen apu pienten lasten vanhemmille. Saat toisilta äideiltä tukea ja turvaa. Tutkimusten mukaan lapsen käsitys hänen omista kyvyistään vahvistuu, kun hänen vanhemmillaan on paljon ystäviä ja tuttuja, joihin he pitävät yhteyttä säännöllisesti. On kuitenkin tärkeää sopia äitiringille yhteiset pelisäännöt, joita kaikki noudattavat.

Evästesuostumus