Liiallisen ujouden voittaminen

Kaikki, jotka ovat olleet todella ujoja, tietävät ujouden luovan välillä hankalia tilanteita. Mutta mikä oikeastaan aiheuttaa ujoutta? Ja miten voimme auttaa lasta voittamaan ylitsepääsemättömältä tuntuvan ujouden?

Ujouden syitä

Tutkijat ovat löytäneet kaksi ilmeistä syytä ujouteen.

  • 1. Biologinen Noin joka viidennellä lapsella vaikuttaa olevan biologinen taipumus arkuuteen. Siitä lähtien, kun he ovat taaperoita – ja joskus myös aiemmin – nämä lapset tuntevat olonsa epämukavaksi uusien ihmisten ja uusien ympäristöjen kanssa. Ujot lapset ovat yleensä nirsoja syöjiä, jotka välttelevät uusien ruokien kokeilemista ja ovat haluttomia ottamaan vastaan uusia haasteita. Puolet taaperoista, joilla on tämä tapa, ovat edelleen ujoja, kun he ovat kuusivuotiaita. Neljännes on ujoja aikuisinakin, ja he myös pysyvät jokseenkin ujoina koko elämänsä ajan.

  • 2. Tilannekohtainen Näille lapsille ujous on väliaikainen reaktio stressiin. Vanhemman sairaus, muutto uuteen kotiin tai päivähoitopaikan vaihto voivat laukaista lapsen ujouden – myös vanhemmalla lapsella. Ujous häviää yleensä, kun taustalla oleva tilanne on ratkaistu tai lapsi alkaa tuntea olonsa mukavammaksi.

Ujon lapsen auttaminen

Ujot lapset voivat hyötyä asioista, jotka auttavat kehittämään heidän itseluottamustaan ja sosiaalisia taitojaan. Tunnet lapsesi parhaiten, mutta tässä on joitakin ehdotuksia inspiraation lähteeksi:

  • Lapsi ei ole ”vain ujo” Pyri olemaan sanomatta etenkään hänen kuullen esimerkiksi ”Anna on vain todella ujo”, kun lapsesi arkailee. Tällöin hän voi alkaa ajatella, että hän ei voi itse vaikuttaa käyttäytymisensä.

  • Harjoittelu Harjoitelkaa stressaavia sosiaalisia tilanteita kotona. Toisille lapsille uusien ihmisten, uusien ympäristöjen ja uusien aktiviteettien yhdistelmä on ylivoimainen. Jos esimerkiksi lapsestasi ei ole mukavaa laulaa toisten kanssa päivähoidossa, auta häntä harjoittelemaan sitä sinun kanssasi kotona.

  • Pieniä askeleita Yritä olla ylikuormittamatta lastasi liiallisilla ärsykkeillä tai sosiaalisilla tilanteilla. Ujojen lasten on mukavampaa leikkiä yhden lapsen kanssa kerrallaan kaveriporukan sijaan. Älä pakota häntä suuriin ryhmätoimintoihin, jos sitä voidaan välttää.

  • Johtaminen Kannusta ujoa lasta leikkimään toisinaan toisen lapsen kanssa, joka on vuoden tai kaksi nuorempi. Tämä antaa ujolle lapselle johtajan roolin, jota hän harvoin saa omanikäistensä kanssa. Se voi myös antaa hänelle enemmän luottamusta, kun hän leikkii omanikäistensä lasten kanssa.

Vaikka ujoudesta ei yleensä tarvitse olla huolissaan, kannustaminen jo varhaisessa vaiheessa auttaa lastasi kehittämään sosiaalisia taitojaan kouluikään mennessä.

Evästesuostumus