Milloin lapsi sanoo ensimmäisen sanansa?

Harvat lapsen kehitysvaiheet ovat yhtä kiehtovia kuin ensimmäisten sanojen oppiminen. Lapsesi saattaa tapailla äiti-sanaa ensimmäisen kerran noin 6–8 kuukauden iässä. Ensimmäiseen syntymäpäivään mennessä lapsen sanamäärä on saattanut kasvaa muutamalla sanalla. Seuraavien vinkkien avulla voit tukea lapsen kielellistä kehitystä.

Puhu lapselle paljon Pelkästään lapselle puhuminen kasvattaa hänen sanavarastoaan ja auttaa ensimmäisten sanojen muodostamisessa. Juttele lapsellesi päivittäisten askareiden lomassa ja kun olette uudessa ympäristössä, jotta uudet sanat tulevat tutuiksi.

Vastaa lapsen jokellukseen Seuraa lapsen kiinnostuksen kohteita ja valitse puheenaihe sen mukaan. Esimerkiksi jos lapsi katsoo koiraa ja jokeltaa, puhu lapselle koirasta: käytä koira-sanaa ja osoita koiraa.

Muista rutiinit ja toisto Päivittäiset toimet, kuten kylpeminen, ruokailu ja vaipanvaihtohetki ovat hyviä tilaisuuksia samoista asioista puhumiseen päivittäin. Näin lapsi oppii keskeisiä sanoja ja ilmaisuja ja osaa liittää ne tilanteeseen.

Käytä omaa puhettasi mallina lapselle Voit tukea lapsen kielen kehitystä puhumalla hitaasti, käyttämällä lyhyitä lauseita ja odottamalla, kunnes lapsi vastaa kun tämä on siihen valmis. Auta lasta tunnistamaan esineitä ja sanoja leikin avulla.

Muista, että toiset lapset alkavat puhua aikaisin, kun taas toisilla ensimmäiseen sanaan kuluu enemmän aikaa. Ennen kuin huomaatkaan, lapsesi juttelee jo taitavasti!

Evästesuostumus