Puhumaan oppiminen: miten lapsi oppii puhumaan

Useat vanhemmat ovat huolissaan lapsensa kielenkehityksestä. Se on tärkeä osa lapsen kehitystä, ja tämä opas kertoo, mitä odottaa ja milloin.

Vauvojen viestintä

Jo ennen puhumaan oppimista pienet vauvat ja lapset ovat eteviä viestimään tarpeistaan. Itku kertoo nälästä ja jokeltelu ilosta, pää käännetään poispäin inhottavasta ruoasta ja sormella osoitetaan lelua, joka halutaan. Nämä varhaiset ääntelyt, ilmeet ja eleet ovat viestinnän yksinkertaisia muotoja, jotka myöhemmin muodostavat pohjan vivahteikkaammalle kieleen pohjautuvalle viestinnälle.

Aivan kuten vierasta kieltä opettelevat aikuiset, myös pienet lapset ymmärtävät enemmän kuin osaavat puhua. Lasten kehityksen asiantuntijat erottelevat toisistaan puheen ymmärtämisen (reseptiivinen kieli) ja puheen tuottamisen (ekspressiivinen kieli). On helppoa päätellä lasta kuuntelemalla, mitä hän osaa sanoa, mutta miten voi päätellä, kuinka paljon lapsi ymmärtää? Yksi tapa on tarkkailla, miten lapsi reagoi puheeseesi.

Milloin vauva oppii nimensä?

Useat lapset alkavat tunnistaa nimensä noin 4–8 kuukauden ikäisinä. Huomaat tämän, kun kutsut vauvaa nimeltä ja katsot, kääntääkö hän päänsä sinua kohden. Varmista kuitenkin, että vauva reagoi oikeasti nimeensä, eikä pelkästään äänensävyysi.

Milloin lapsi sanoo ensisanansa?

Ensimmäiset sanat ilmaantuvat yleensä noin yhden vuoden iässä. Hieman yli 1,5 vuoden iässä lapsi saattaa oppia jopa yhdeksän uutta sanaa päivässä – eli yli 250 uutta sanaa kuukaudessa! Noin 2-vuotiaana on seuraavan merkkipaalun vuoro: Lapsi alkaa muodostaa kahden sanan lauseita, kuten "maito meni" (joka voi tarkoittaa maidon juomista tai kaatumista).

On vaikeaa määritellä tarkkaa ikää, jossa kaikki lapset saavuttaisivat tietyn kielenoppimisen vaiheen. Yleensä lapset kuitenkin saavuttavat kielenoppimisen merkkipaalut muutaman kuukauden sisällä toisistaan. Jos sinulla on kysyttävää kielenkehityksestä tai lapsesi kielenkehitys huolestuttaa sinua, käänny neuvolan puoleen.

Kielenkehityksen tarkistuslista:

9 kuukautta

  • Kääntääkö lapsi päätään, kun kutsut häntä nimeltä?

12 kuukautta

  • Jokelteleeko lapsi tavutellen, esimerkiksi ma-ma, tä-tä, pa-pa?

  • Osaako lapsi sanoa edes yhden sanan?

1,5 vuotta

  • Osaako lapsi useita yksittäisiä sanoja?

2 vuotta

  • Tunnistaako lapsi tuttuja ihmisiä, esineitä ja kehon osia nimeltä?

  • Osaako lapsi osoittaa esinettä tai kuvaa, kun se nimetään hänelle?

  • Toistaako lapsi keskustelussa kuulemiaan sanoja?

  • Muodostaako lapsi kahden sanan lauseita?

  • Osaako lapsi noudattaa yksinkertaisia ohjeita?

Lapsen kielenkehityksen tukeminen

1. Aloita varhain

Puhu, laula ja lue lapselle heti syntymästä asti, se tukee kielenkehitystä. Voit puhua ja laulaa aterioilla, kylvyn aikana ja jopa vaippaa vaihtaessasi. Se on lapselle arvokasta – ja hauskaa teille molemmille.

2. Vuoropuhelua yksinpuhelun sijaan

Vaikka lapsesi ei vielä osaisi puhua, voit silti keskustella hänen kanssaan. Suhtaudu lapsen jokelteluun kuin puheeseen ja vastaa takaisin oikeilla sanoilla aivan kuin ymmärtäisit häntä. Anna sen jälkeen lapsen vastata sinulle jokeltelulla. Tämä voi vaikuttaa hupsulta, mutta näin lapsi oppii keskustelusääntöjä ja sitä, miten puhuminen ja kuunteleminen vuorottelevat.

3. Sanoita ympäristö, nimeä esineet

Voit auttaa lasta oppimaan uusia sanoja nimeämällä lapsen lempiasioita arkisissa yhteyksissä: "Täältä tulee pallo" tai "Onpa hyvää puuroa". Voit tarkistaa, onko lapsi ymmärtänyt sanan kysymällä, missä pallo on, ja antamalla lapsen vastata palloa osoittamalla. Kun lapsi on hieman vanhempi ja osaa sanoa pallo-sanan, voit kysyä, mikä tämä on, ja antaa lapsen vastata.

4. Rakenna ja laajenna

Kun lapsi puhuu yksi- ja kaksisanaisin lausein, vastaa hänelle kokonaisella virkkeellä. Jos lapsi esimerkiksi sanoo: "Ei ankkaa", vastaa hänelle: "Etkö halua ankkaa?" (tai toisessa yhteydessä: "Etkö löydä ankkaa?"). Näin voit varmistua siitä, että olet ymmärtänyt oikein ja samalla lapsi kuulee oikean lauserakenteen.

Tärkeintä on muistaa, että kieli kehittyy luonnollisesti arjessa puuhailtaessa yhdessä lapsen kanssa.

Käydä hyödyksi mahdollisuudet puhua, laulaa ja leikkiä lapsesi kanssa. Se auttaa lastasi oppimaan ja myös vahvistaa välillänne vallitsevaa sidettä. Kaiken lisäksi teillä molemmilla on hauskaa.

Evästesuostumus